Ωράριο Ωδείου

Το ωδείο μας ανοίγει από 1 Σεπτεμβρίου 9π.μ.-9μ.μ. και Σάββατο 9π.μ.-4μ.μ.

Για νέους  μαθητές που θα γίνει η εγγραφή τους έως 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν έκπτωση στην εγγραφή 20 τοις εκατό!!!!

Τα μαθήματα στα μουσικά όργανα είναι 40 λεπτά την εβδομάδα ή σε μικρότερες ηλικίες δύο 20 λεπτά την εβδομάδα ή κατά επιλογή του μαθητή 1 ώρα την εβδομάδα η δύο 30λεπτα την εβδομάδα.