Αρμόνιο

Το αρμόνιο είναι μουσικό όργανο με πλήκτρα που αντικαθιστά το εκκλησιαστικό όργανο (τεράστιων διαστάσεων) σε σχετικά μικρούς χώρους.

Το αρμόνιο εξωτερικά μοιάζει με το πιάνο, αλλά συνήθως είναι λίγο μικρότερο. Έχει σύστημα εμφύσησης που καταργεί τους αυλούς των εκκλησιαστικών οργάνων. Ο αέρας αποθηκεύεται σε δεξαμενή με ένα ή δύο ποδοκίνητους φυσητήρες και πατώντας τα πλήκτρα θέτει σε κίνηση ελάσματα και παράγει ήχους. Το πάτημα ενός πλήκτρου αντιστοιχεί σε δυο ίδιους φθόγγους διαφορετικών οκτάβων, που ηχούν ταυτόχρονα. Αρμόνια άρχισαν να κατασκευάζονται από τον 12ο αιώνα.

Συνήθως τα αρμόνια διαθέτουν δύο ή τρεις σειρές πλήκτρων και χρησιμοποιούνται για την εκκλησιαστική μουσική

Τα μαθήματα είναι 40 λεπτά την εβδομάδα ή δύο εικοσάλεπτα άνάλογα με την ηλικία του μαθητή ή κατά επιλογή του μαθητή 1 ώρα την εβδομάδα  ή δύο 30΄λεπτά.Επίσης σύμφωνα με την ηλικία του μαθητή κάνει και μια ώρα την εβδομάδα ομαδικό μάθημα θεωρίας.

Διδάσκουμε μονόσκαλο αρμόνιο που έχει πολύ λιγότερη ύλη.

Διδάσκουμε δίσκαλο αρμόνιο που έχει περοσσότερη ύλη και η φοίτηση είναι περισσότερα χρόνια.