Μουσικοκινητική Προπαιδεία

moysikokinitikiΜουσικοκινητική Προπαιδεία

Η Μουσικοκινητική Προπαιδεία είναι ένας σύγχρονος τρόπος διαπαιδαγώγησης των παιδιών, που έχει ως  στόχο, να  μάθει τα παιδιά να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους  εποικοδομητικά.

Το παιδί λειτουργεί  αυτόνομα αλλά μέσα στα πλαίσια της ομάδας του. Ο δάσκαλος δεν έχει το ρόλο του κριτή, αλλά του συνεργάτη. Στόχος του  δεν είναι  μόνο η επιβράβευση, αλλά ο εντοπισμός και η αποδοχή των διαφορετικών τρόπων έκφρασης που έχει το κάθε παιδί. Έτσι τα παιδιά αποκτούν πρώτα απ’ όλα σεβασμό για τον εαυτό τους, αναπτύσσουν την ομαδικότητα μέσα στην τάξη και οδηγούνται στην κατάρριψη των αναστολών που έχουν τα περισσότερα παιδιά όταν πρόκειται να εκτεθούν στην κρίση των άλλων.

Η ζωγραφική, η ελεύθερη κίνηση και ο χορός, το ομαδικό παιχνίδι, η δημιουργική γραφή, η παντομίμα, το θεατρικό παιχνίδι, η ανάγνωση αλλά  και η δημιουργία παραμυθιού, καθώς και οι κατασκευές από διάφορα υλικά, είναι οι δρόμοι που χωρίς, το « έτσι πρέπει να το κάνεις » και χωρίς τις « δεσμευτικές απαγορεύσεις », οδηγούν το παιδί στην απόλυτη ελευθερία έκφρασης, σε κάθε επίπεδο ατομικής και συλλογικής δράσης, η οποία είναι πολύπλευρη και πολυδιάστατη.