Μουσικά Εργαστήρια

Tα  μουσικά εργαστήρια είναι η ομαδική , πρακτική εξάσκηση των μαθητών ώστε να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μουσικά σύνολα στο μέλλον.Οι μαθητές μέσα σε μικρές ομάδες των 5-6 ατόμων με την καθοδήγηση του καθηγητή τους αρχίζουν να επικοινωνούν μέσω της μουσικής, να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους στην πράξη και να τις εξελίσουν  σε ομαδικό και πειθαρχημένο περιβάλλον.

Το μάθημα διαρκεί 60 λεπτά και συνδυάζεται με μάθημα  που αφορά το πεδίο της μοντέρνας αρμονίας ,ακουστικής εξάσκησης κ.α. Η ύλη είναι συγκεκριμένη αλλά εμπλουτίζεται ανάλογα με τις ικανότητες και τις επιρροές των μαθητών

Μπορούν να συμμετέχουν  όσοι μουσικοί το επιθυμούν ανεξάρτητα από το αν είναι μαθητές της σχολής μας,την  ηλικία τους ή το επίπεδο τους μουσικά.