Φωνητική

Φωνητική

Φωνητική

Το Τμήμα Φωνητικής προσφέρει μαθήματα που απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν σημαντικά την φωνητική τους απόδοση μέσω της σωστής τεχνικής τοποθέτησης, ορθοφωνίας, αναπνευστικής εξάσκησης.

Επιπρόσθετα, για τους σπουδαστές οι οποίοι ασχολούνται με το τραγούδι, προσφέρονται μαθήματα ρεπερτορίου, όπου μπορούν να εφαρμοστούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν, σε πρακτικό επίπεδο.

Η μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται στο τμήμα βασίζεται σε βασικούς άξονες όπως η γνώση της φυσιολογίας και ανατομίας του φωνητικού οργάνου, η τεχνική της αναπνοής, η τεχνική της τοποθέτησης της φωνής, η ορθοφωνία, καθώς και η ανά περίπτωση προσέγγιση της φωνής σε σχέση με το ύφος που επιθυμεί να ασχοληθεί ο ενδιαφερόμενος.

Η καλή συνεργασία του σώματος και της φωνής, συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, ταυτόχρονα με την όσο το δυνατόν λιγότερη φωνητική κόπωση.