Κοντάκη Σταυρούλα

Κλασικό Πιάνο
Καθηγήτρια Πιάνου

Επαγγελματική εμπειρία:

2016 – Σήμερα: Διδασκω στο Ευβοϊκό Ωδείο Χαλκίδας στη σχολή Πιάνου, Αρμονίου, Υποχρεωτικών θεωρητικών.

1997 – 2016: Δίδαξα ως καθηγήτρια μουσικής στη σχολή Πιάνου, Αρμονίου, Υποχρεωτικών θεωρητικών.

2003 – 2011: Δίδαξα ως αναπληρώτρια – ωρομίσθια εκαιδευτικός μουσικής σε δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην Δ/νση Α’βάθμιας εκπαιδευσης Στ. Ελλάδας.

2019: Δίδαξα ως ωρομίσθια εκπαιδευτικος μουσικής στη Δ/νση Β’Βάθμιας εκπαιδευσης Στ. Ελλαδας

1999-2000: Δίδαξα ως Ωρομίσθια εκπαιδευτικός μουσικής στην ΜΤΕΝΣ του Γ.Ν Χαλκίδας

 

Σπουδές:

Πτυχία οργάνων:

  • Πτυχίο Πιάνου, με ναθμο Άριστα
  • Πτυχιο Αρμονίου, με βαθμό Άριστα

Πτυχία Ανώτερων θεωρητικών:

  • Πτυχίο Φυγής (Φούγκα) με βαθμό Λίαν Καλώς
  • Πτυχίο Αντίστιξης με βαθμο Άριστα
  • Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας με βαθμό Άριστα
  • Πτυχίο Ωδικής με βαθμό Άριστα